Uvjeti korištenja

Dobrodošli na sustav eventForms!


Registracijom korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/2018) dajem privolu organizatoru za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka: imena i prezimena, broja telefona, e-maila, te fotografije s radionice, za potrebe organizacije, promidžbe i drugih promocijskih aktivnosti na mrežnim stranicama organizatora i službenim promidžbenim materijalima. Osim za svrhu za koju je dana privola, prikupljeni osobni podatak se neće koristiti u druge svrhe. Podaci se pohranjuje u evidencijama organizatora u razdoblju dok je ova privola aktivna, odnosno dok ju ne povučete. Prijavom na ovu radionicu potvrđujem da su mi prilikom prikupljanja mojih osobnih podataka pružene informacije od strane organizatora, sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga na sustavu eventForms.

Registracija i korištenje sustava je dozvoljena i maloljetnicima starijim od 14 godina uz nadzor (privolu) roditelja ili staratelja te naznaku davanja dopuštenja tijekom procesa registracije.