Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

POSLOVNA KOMUNIKACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Adresa: Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik

Početak događaja: 6.2.2021. u 10:00 h

Završetak događaja: 6.2.2021. u 18:00 h