Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

KAKO IZRADITI DOBAR POSLOVNI PLAN

Adresa: Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik

Početak događaja: 9.10.2021. u 09:00 h

Završetak događaja: 9.10.2021. u 17:00 h