Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

OSNOVE FINACIJA I RAČUNOVODSTVA ZA MALE PODUZETNIKE

Adresa: Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik

Početak događaja: 21.3.2022. u 16:00 h

Završetak događaja: 23.3.2022. u 20:00 h