Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

OSNOVE EXCELA U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU

Adresa: Branitelja Dubrovnika 15

Početak događaja: 27.1.2023. u 16:30 h

Završetak događaja: 28.1.2023. u 16:00 h