Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

Uvod u ChatGPT i aktualne AI alate

Adresa: Branitelja Dubrovnika 41

Početak događaja: 6.5.2023. u 10:00 h

Završetak događaja: 6.5.2023. u 14:00 h