Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

Uvod u Web3, sljedeću generaciju interneta

Adresa: Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 a

Početak događaja: 13.5.2023. u 10:00 h

Završetak događaja: 13.5.2023. u 14:00 h