Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

HACKATHON 2023

Adresa: Centar za mlade Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 44 a

Početak događaja: 27.5.2023. u 09:00 h

Završetak događaja: 28.5.2023. u 17:00 h