Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

KONSTRUKTIVNA KOMUNIKACIJA

Adresa: Branitelja Dubrovnika 15

Početak događaja: 17.2.2024. u 09:00 h

Završetak događaja: 17.2.2024. u 17:00 h