Prijava na događaj

Još niste postali korisnik sustava ili se samo niste prijavili u sustav?
Prijavi se
Registriraj se

Kako postići snažan poduzetnički mindset

Adresa: Branitelja Dubrovnika 15

Početak događaja: 1.2.2024. u 16:30 h

Završetak događaja: 1.2.2024. u 19:30 h